Služby
Obnova a vytvoření certifikátu Evidence tržeb s EET paragon
Otázky a odpovědi Kontakt Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů

Otázky a odpovědi

Co je EET?

EET = elektronická evidence tržeb

Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální a materiální znak pro evidovanou tržbu. Jedná se o tržbu přijímanou v hotovostní nebo obdobné formě (např. šek, směnka, dárková karta, poukázka na zboží či služby apod.), která plyne z podnikatelské činnosti poplatníka.

Koho se EET týká?

Evidovat tržby musí právnické osoby s podnikatelskou činností i podnikající fyzické osoby, pokud platí daně v České republice.

Od 1. prosince 2016 evidují poplatníci, kterým plynou tržby z poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, od 1. března 2017 poplatníci, kterým plynou tržby z maloobchodu a velkoobchodu.

Počátek vzniku evidenční povinnosti u tržeb plynoucích z činností zařazených do 3. a 4. fáze evidence tržeb (jedná se o ostatní činnosti, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství a vybraná řemesla a výrobní činnosti) je stanoven na 1. května 2020. Od tohoto data tak podléhají evidenční povinnosti všechny evidované tržby bez ohledu na to, z jaké činnosti pocházejí.

Zákon stanoví určité výjimky a určuje, které tržby jsou z evidenční povinnosti vyloučeny, např. platby platební kartou, inkaso a další. Výčet subjektů, které jsou z EET vyjmuty, uvádí § 12 Zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb.

Musím evidovat i tržby, které vykonávám minimálně, např. sezónně?

Ano, je třeba evidovat každou dílčí tržbu, byť by plynula z činnosti, která je ve vztahu k ostatním činnostem, které vykonáváte, marginální. Evidovat je nutné každou tržbu splňující jak formální, tak materiální znak pro evidovanou tržbu, tj. jedná se o tržbu přijímanou v hotovostní nebo obdobné formě, která plyne z Vaší podnikatelské činnosti.

Co je EETparagon.cz?

K zahájení elektronické evidence tržeb si každý podnikatel musí opatřit elektronický podpis, tzv. elektronický certifikát, který ho při komunikaci s finanční správou jednoznačně identifikuje a zároveň zabrání osvojení si cizí identity. K tomu potřebujete tzv. autentizační údaje, kterými se přihlásíte na Daňový portál a následně si zde požádáte o EET certifikát.

Služba EETparagon.cz toto vše řeší za podnikatele a současně mu nabízí jednoduchou evidenci tržeb pomocí mobilního telefonu, SMS zpráv a stávajícího bločku neboli paragonu (účtenky).

Co je EET účtenka?

EET účtenka obsahuje údaje předepsané Zákonem o evidenci tržeb (podrobně v dotazu č. 7). Jedním z nich je unikátní kód účtenky, tzv. FIK, který zasílá systém finanční správy.

Ve službě EETparagon.cz je EET účtenka vedena pod unikátním devítimístným identifikačním kódem „sFIK“, kterým si účtenku může zákazník i obchodník jednoduše dohledat na webové stránce www.eetuctenka.cz a také ji obratem zaslat do účtenkové loterie. Všechny účtenky elektronické evidence tržeb jsou v řešení EETparagon.cz elektronické. Když pošlete EET transakci pomocí SMS, Vašim jménem provozovatel služby předá transakci systému finanční správy a následně služba přijme odpověď a vystaví EET účtenku označenou sFIKem, který obdržíte pomocí SMS zprávy. Následně již jen odkaz na účtenku přepíšete na příjmový doklad. Účtenku je možné zákazníkovi zaslat také emailem nebo SMS.

Potřebuji DIČ, když nejsem plátce DPH?

DIČ je nezbytnou podmínkou pro evidenci tržeb. DIČ je přiděleno podnikateli nezávisle na tom, zda je či není plátcem DPH.

Jaké informace obsahuje účtenka v evidenci tržeb?

EET účtenka musí obsahovat tyto údaje předepsané Zákonem o evidenci tržeb:

  • Fiskální identifikační kód (tzv. FIK)
  • DIČ poplatníka, pokud toto DIČ neobsahuje rodné číslo poplatníka
  • DIČ pověřeného (pokud probíhá evidence v pověření)
  • Označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
  • Označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
  • Pořadové číslo účtenky
  • Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
  • Celkovou částku tržby
  • Bezpečnostní kód poplatníka (tzv. BKP)
  • Údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

Kde najdu více oficiálních informací o EET?

Státní instituce poskytují informace o EET např. zde:

Technická podpora aplikací Daňového portálu

etržby.cz

Metodická linka k EET, kterou zřídila Finanční správa.
Metodické dotazy týkající se evidence tržeb operátoři vyřizují na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

Kdo je provozovatelem služby?

Provozovatelem služby EETparagon.cz je česká společnost EETpro s.r.o., která je vlastněna mateřskou společností Red Eggs s.r.o.
Red Eggs s.r.o. službu původně vyvinula a provozovala od 1. 12. 2016, kdy byla spuštěna první vlna EET.

Jakou roli má Česká pošta v poskytované službě?

Česká pošta zprostředkovává obchodní nabídku společnosti EETpro na základě příkazní smlouvy a provádí ověření žadatele a vyúčtování poplatku za službu EETparagon dle platného ceníku.

Jaké jsou náklady se zřízením služby?

Služba EETparagon.cz vyžaduje pouze zřízení EET certifikátu a mobilní telefon pro evidenci tržeb. K využívání služby EETparagon.cz není potřeba pořizovat žádné jiné zařízení či registrační pokladnu.
Cena zřízení EET certifikátu je 500 Kč/certifikát a využívání služby EETparagon.cz je zpoplatněno měsíčním poplatkem a poplatkem za každou odeslanou SMS k evidenci.
Zdarma získáte vyřízení autentizačních údajů na Finančním úřadu a nastavení Daňového portálu. Nastavíme také systém pro EET evidenci s ohledem na vaše potřeby.

Kam se mohu obrátit v případě, že dojde ke změně informací uvedených v objednávce služby nebo potížím se službou?

V případě jakékoliv změny je Vám k dispozici zákaznická linka na telefonním čísle +420 210 320 210 době pondělí–pátek 8–18 hod. nebo můžete odeslat email na podporu služby: podpora@eetpro.cz.

Jak dlouho trvá zřízení služby?

Vyřízení EET certifikátu trvá minimálně několik pracovních dní.
Službu EETparagon.cz je možné začít používat ihned po obdržení informační zprávy s potvrzením nastavení služby a informačního emailu, jak službu používat.

Mohu obdržet EET certifikát v papírové formě?

EET certifikát je datový soubor ve formátu .p12. Není možné jej zaslat poštou v papírové podobě.

Je možné se pomocí sFIK zúčastnit účtenkové soutěže?

Přímo sFIK registrovat nelze. Elektronická účtenka EETparagon obsahuje všechny zákonem požadované údaje, lze ji tedy přihlásit do účtenkové soutěže přes mobilní aplikaci či webové rozhraní Účtenkovka (www.uctenkovka.cz).

Pokud zákazník nebude vyžadovat papírovou účtenku, ale bude pro něj dostačující elektronická verze. Je to v pořádku nebo je vždy nutné vyplnit paragon?

Elektronická účtenka EETparagon sama o sobě není daňový doklad, proto je nutné vypsat i papírovou účtenku.

Aby živnostníci a podnikatelé byli v souladu s veškerou platnou legislativou, doporučujeme pouze jediný postup, a to vystavit papírovou účtenku a na ni připsat celý webový odkaz na elektronickou účtenku, který obdrží v potvrzovací SMS. Např. eetuctenka.cz/UTBL9MW6K

Jaké papírové účtenky je možné využít a jaká je jejich cena?

Můžete využít vaše stávající papírové účtenky. Na ty jen připíšete celý odkaz na elektronickou účtenku včetně sFIK.

Účtenky společností Baloušek Tisk, TYPOS a OPTYS již mají předtištěný odkaz na úložiště elektronických účtenek www.eetuctenka.cz. Stačí doplnit sFIK.

Na pobočkách České pošty s Czech Point budou v prodeji tiskopisy Baloušek Tisk. Cena jednoho bločku Paragon, samopropisující, je 20 Kč vč. DPH.

Jaké osobní údaje zpracovává poskytovatel služby EETparagon?

Osobní údaje, které jsou poskytnuty v plné moci a v objednávce služby, slouží pouze pro zastoupení Vás jako podnikatele při jednání směrem k finanční správě a následně pro poskytování samotné služby. Detailní popis uchovávání a zpracování osobních údajů naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.